Translate
      Arşivler
    Tag Cloud
Güneş Pili Kursu

Süleyman Demirel Üniversitesi Göller Bölgesi Teknokenti’nde faaliyet gösteren UNİ Enerji Ltd.Şti. tarafından Güneş Pilleri ile Elektrik Üretimi kursu düzenlemektedir. Güneş pili kursu için katılımcı sayısı 7 kişi ile sınırlıdır. Güneş pili eğitiminin konuları aşağıda verilmiştir. Bu konulara uygulama desteği de verilmektedir.Örneğin güneş pili bağlantıları, bir evin elektrik ihtiyacının güneş pili ile karşılanmasında güneş pili sistemi ve akü, inverter, şarj kontrol cihazı gibi ekipmanların bağlantılarının yapılması, yüzeye gelen güneş enerjisi toplam radyasyon ölçümleri, gölgeleme ölçümleri, sistem konfigürasyonları, konnektör – kablo bağlantısı yapma, Akım – Gerilim – Güç Ölçümleri, Güneş pili destekli tarımsal sulama sistemleri, güneş pili destekli içme suyu sistemleri Türkiye Elektrik Piyasası ve Dağıtım Şirketleri, Lisanssız Elektrik Üretimi ve Bağlantı Görüşleri, GES Santrallerinde Projelendirme, GES Santrallerinde Kabul İşlemleri gibi konularda katılımcılar Devamını Oku »

Başlıksız-1Süleyman Demirel Üniversitesi Göller Bölgesi Teknokenti’nde faaliyet gösteren UNİ Enerji Ltd.Şti.tarafından PLC ve endüstriyel otomasyon eğitimi düzenlemektedir. PLC eğitiminin konuları aşağıda verilmiştir. Bu konularda uygulamalı eğitim gerçekleştirilmektedir. PLC ve endüstriyel otomasyon eğitim grupları 5 er kişi ile sınırlandırılmıştır. Eğitimler kapsamında sıcaklık ölçümü, nem ölçümü, basınç algılama, ışık ölçümleri, hız ölçümleri, vb. konularda uygulamalı eğitimler yapılmaktadır. Dokunmatik ekran uygulamaları ile desteklenen bu ölçüm ve kontrol uygulamaları için ister temel seviye ister ileri seviye eğitimlere katılabilirsiniz.

Devamını Oku »

Bu yazımızda güncel sektör haberlerini ve bu haberlere ulaşabileceğiniz haber kaynaklarını bulabilirsiniz.
Devamını Oku »

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 2015 Düşük Faizli Kredi Uygulama Tebliği’nin yayınlandığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakanlığın üreticilerin finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması amacıyla 2004 yılından itibaren kullandırılan, düşük faizli kredi uygulamasına 2015 yılında da devam edildiği belirtilerek T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla, gerçekleştirilecek ve toplam 29 kalemde birçok tarımsal faaliyet alanını kapsayan bu uygulama ile tarımsal maliyetler azaltılarak, üreticinin gelir seviyesinin yükseltilmesinin hedeflendiği vurgulandı. Devamını Oku »

UGS Enerji, Çin, Almanya ve Amerika ile sınırlı olan güneş panelleri için hücre üretimini Gaziantep’e taşıyacak. Güneş enerjisinden elektrik üretimine yönelik yatırımların arttığı bir dönemde, bu tesisleri yerli teknolojiyle gerçekleştirmeye yönelik arayışlarda yeni aşamaya gelindi. Ekonomi Bakanlığı, güneş enerjisinden elektrik üretimine yönelik önemli bir teknolojik yatırımı daha teşvik kapsamına aldı. Devamını Oku »

innotech_solar

Seralar için kış sezonunda, kapalı havalarda veya kapalı ortamlarda bitki yetiştirmeye olanak sağlayan, ayrıca sera içerisinde ışığa destek sağlamak amacıyla da kullanabileceğiniz ürünlerimiz isteğe göre üretilebilmektedir. Mevcut ürünlerimiz arasında en çok tercih edileni 2 metre yüksekliğe asıldığında 4-6-8-10 M2 metre karelik bir alanda etkili olmaktadır. Ürünlerimizi kendi test seralarımızda test etmekteyiz. Yüksek ortam sıcaklıklarında bile sorunsuz olarak çalışacak şekilde tasarlanan ürünlerimiz üstün bir soğutma teknolojisine sahiptir. Ürünleri kapalı ortamlarda da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ürünlerimiz 1mm kalınlığında dayanıklı ve fırın boyalı metal bir kutu içerisinde sizlere sunulmaktadır. Kolay montajı ve bağlantısı ile rahatlıkla kullanabileceğiniz ürünlerimiz AC220 Volt ile çalışmaktadır. Ürünlerimizin sahip olduğu üstün çalışma performansı ile sahip olduğu özel dalga boyundaki ledlerden maksimum seviyede ışık Devamını Oku »

Herkes tarafından bilindiği gibi güneş çok büyük bir enerji kaynağıdır ve uygun bir şekilde kullanıldığında insanlığa çok faydası olabilecek bir güçtür.Güneş hem yenilenebilir enerji kaynağı olup hem de çevreye hiçbir zararı olmayan bir enerji kaynağıdır.Ayrıca yeterli malzemeler ile insanın enerjiye verdiği parayı minimuma düşürebilecek bir kapasiteye sahiptir.Ne yazık ki önceki senelerde bu kaynak yabana atılmış ve enerji üretiminde bu kaynaktan yararlanılarak büyük kazançlar sağlanamamıştır. Devamını Oku »

Bu makalemizde güneş enerjisinin faydalarını ve diğer yenilebilir enerji kaynaklarından sakıncalarını ve dezavantajlarını bahsedeceğiz. Öncelikle güneş enerjisinin faydalarını maddeler halinde ifade edelim;

  • Her şeyden önce güneş, bol ve tükenmeyen enerji kaynağıdır (en azından milyonlarca yıl).
  • Temiz bir enerji türüdür; çevreyi kirletici, duman, gaz, karbon monoksit, kükürt ve radyasyon gibi külfetleri yoktur.
  • Yerel uygulamalar için elverişlidir. Enerjiye ihtiyaç duyulan, hemen hemen her yerde güneş enerjisinden yararlanmak mümkündür. Devamını Oku »

Dünyada enerji maliyetlerinin yükselmesi ve arazi şartları nedeniyle iletim hatlarının ulaşamadığı bölgelerde yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelme üst seviyelere çıkmıştır. Bu yönelme elektrik-elektronik mühendislerine yeni alanlar açmıştır. Biz Güneş pili sistemlerini ele alım. Bu sistemleri tasarlamak için en önemli adım hesaplamadır. Peki güneş enerji sistemi kurmak istediğimizde bu sistemlerde dikkat edilmesi gereken hususlar ve hesaplama için gereken şartlar nelerdir? İlk olarak enerji tüketen cihazlar ve üretim için kullanılan panel dizisinin güçleri hesaplanmalı, tüketen cihazların hangi tür akım kullandıkları belirlenir. Devamını Oku »

Enerji, insan yaşamında önemli derecede önceliğe sahiptir. Enerjisiz bir hayat, günümüz koşullarında neredeyse mümkün değildir. Gelişen teknoloji ve artan enerji açığı bütün ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de yeni enerji kaynakları üzerinde daha fazla düşünülmesini ve hızlı bir şekilde alternatiflerin üretilmesini gerekli hale getirmiştir. Türkiye yüzölçümü ve nüfusu itibariyle dünya üzerinde kayda değer bir duruma sahiptir. Nüfusu 71.5 milyon’u aşmaktadır.2008 verileriyle GSYİH olarak 742 milyar $’lık bir büyüklüğe sahiptir. Kişi başına düşen milli gelir 10 000 $ seviyesindedir. Devamını Oku »

Sanayilerin gelişmesi ve dünya nüfusunu artması ile hammaddeye olan ihtiyaç artmış. Bununla birlikte kömür ve petrol vs  fosil yakıtların , yol açtıkları kirlilikle çevre sorunlarına sebep olmuştur. Ayrıca bu kaynakların sınırlı ve gelecekte tükenecek olması , insanları alternatif enerji kaynaklarına yöneltmiştir.Nitekim yenilebilir ve temiz enerji kaynağı dendiğinde ilk akla gelen rüzgar enerjisidir. Rüzgar enerjisi temiz bir enerji kaynağıdır.Bazı enerji kaynaklarında olduğu gibi radyoaktif atık içermez , sera gazları, dolayısıyla da asit yağmurları oluşturmaz.Hatta bunların oluşumunda dolaylı bir azalmaya yol açar.Çünkü ürettikleri enerjiye eşdeğer üretim yapabilmek için harcanacak olan fosil yakıtların kullanılmasını ve böylece ortaya çıkacak olan atıkları azaltır. Devamını Oku »

Güneş pilleri (fotovoltaik paneller), yüzeylerine gelen güneş ışığını doğrudan elektrik enerjisine dönüştüren yarıiletken maddelerdir. Güneş pilleri transistörler, doğrultucu diyotlar gibi yarı iletken maddelerden yapılmaktadır. Yarı iletken özellik gösteren birçok madde arasından güneş pili yapmak için en elverişli olanlar; silisyum, galyum arsenit, kadmiyum, tellür gibi maddelerdir. Bu maddeler güneş pilleri için özel olarak hazırlandıktan sonra PN eklemine güneş enerjisi geldiğinde fotonlardaki elektron yükü PN maddeleri arasında bir potansiyel fark yani gerilim oluşturur. Bu gerilim 0,15 – 0,5 volt civarındadır. Işık pilleri seri bağlanarak daha büyük gerilim, paralel bağlanarak daha büyük akım elde edilebilir. Devamını Oku »

Günümüzde çok yoğun şekilde kullanılan enerji kaynaklarının tükenebilir olması ile başta gelişmekte olan ülkeler kendi varlıklarını sürdürebilmek için ve gelişmelerini devamı için kesintisiz enerji sağlayabilecekleri yollar arayışına giriştiler. Bu nedendir ki enerji ve enerji kaynakları, ülkelerin ekonomik, sosyal ve politik anlamda önemli bir gücü haline gelmiştir. İlgili enerji kaynaklarını kendi coğrafyasında barındıran ülkeler için bu bir koz haline gelmiş adeta enerji arama yarışı başlamış durumdadır. Bununla birlikte yenilemez nitelikte olan enerji kaynaklarının yoğun bir şekilde tüketilmesi neticesinde asit yağmurları ve küresel ısınma gibi birçok doğa felaketleri meydana gelmektedir. Devamını Oku »

Opak Enerji`nin Gaziantep’te yapmayı planladığı lisanssız güneş enerjisinden elektrik üretim tesisi projesi için ÇED süreci başladı.Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan açıklamada,Gaziantep ili Oğuzeli ilçesi Taşyazı Köyü, Çakmak mevkiindeki Opak Enerji Ambalaj ve Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi tarafıdan yapılması planlanan lisanssız güneş enerjisinden elektrik üretim tesisi projesi ile ilgili olarak ÇED sürecinin başladığı bildirildi. Devamını Oku »

T.C. Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Çerçevesinde Makine Ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında  (Tebliğ No:2014/10) yayınlanan  Uygulama Rehberi’nde yer alan destek hakkında bilgiler aşağıda verilmiştir. KKYDP Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Programı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.Bu sistem, güneş panelleri vasıtasıyla güneş enerjisini, hava soğutma, hava ısıtma, aydınlanma, hayvan yetiştiriciliğinde kullanılan süt sağım makineleri ve ayran makinesi vb. makinelerin enerji ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekle dönüştürmekte kullanılır.Kolektörler yardımı ile hava ısıtılabilir, soğutulabilir, yayla konaklama merkezlerinde aydınlanma ihtiyacı karşılanabilir, arıcılık ve süt sağım makineleri çalıştırılabilir, süt ürünleri imalatı yapılabilir. Ürün Kurutma rafları yatay ve düşey tipleri destek kapsamındadır. Yatay tiplerinde 1 ve 2 katlı sistemlere destek verilir. Düşey tiplerinde ise en fazla dolum kapasitesi 20m³ olanlara destek verilir. Devamını Oku »

Yeşildere Enerji`nin Konya’da kuracağı 9 MW kapasiteli güneş enerji santrali projesi için ÇED süreci başladı.Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yapılan açıklamada Konya ili Seydişehir ilçesi Seydişehir Organize Sanayi Bölgesi 283 Ada, 1 Parsel mevkiindeki Yeşildere Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yapılması planlanan 9 MW Güneş Enerjisi Santrali projesi ile ilgili olarak ÇED sürecinin başladığı duyuruldu. Devamını Oku »

Almanya, yenilenebilir enerjide yaptığı yatırımlarla yeni rekorlar kırarak dünyada öncü olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda, güneş ve rüzgar üretimlerinde rekorlar kıran Almanya, 9 Mayıs Pazar günü, gün ortasında elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 75′ini yenilenebilir kaynaklardan elde etti. Yenilenebilir kaynaklar arasında, rüzgar ve güneş enerjisinin ağırlıklı olarak kullanıldığı Almanya’da, 9 Mayıs günü öğleden sonra elektrik fiyatları negatife döndü.

Devamını Oku »

Navigation »
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz. All Rights Reserved TM. Unienerji Copyright ©2007.