PV İnverterleri

PV elektrik üretim maliyeti çeşitli zamanlarda, klasik elektrik üretim tekniklerinden daha pahalı olmuştur.Çevirme verimi tüm pv sistemin ekonomik yapısında daha ön plana çıkmıştır. Şebekeye enterkonnekte bağlı sistemlerde olduğu kadar şebekeden bağımsız çalışan sistemlerde de inverter önemli bir yere sahiptir.

Güneş pilleri ile elektrik üretiminde Şebekeye Bağlı Sistemler İçin İnverterler

Bu konfigürasyon esas olarak şekil 3.54’de de görüldüğü gibi; PV üreteç, inverter, emniyet elemanları ve bazı durumlarda da sayaçdan oluşmaktadır. Eğer emniyet elemanlarındaki ve sayaçtaki kayıplar ihmal edilirse; PV üretecin reel gücü ile inverterin veriminin çarpımı bize şebekeye aktarabileceğimiz güç miktarını verir. Önemli olan belli bir periyot sonunda sistem tarafından üretilen enerjidir (örneğin işletmeye alındıktan bir yıl sonra). Bu durumda inverterin bir yıl boyunca tüm yük durumlarını içine alan esas verimi önemli bir hal alır. İnverterde ilk adım, PV üretecin (MPP) maksimum güç noktasına karşılık gelen çalışma gerilimine ayarlanabilmeye olanak tanımaktadır (Şekil 3.55). Çoğu inverter bu işletme gerilimini sürekli olarak gerçek MPP’ye ayarlar. Bu işlem maksimum güç noktasını izleme (MPPT) olarak adlandırılır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir