Güneş Pili Sistemleri için Şarj Kontrol Cihazı

Şarj Kontrol Cihazları İçin Dizayn Kriterleri

a- Şarj hali:

Şarj sonu eşik voltajı kullanılan aküye (2,3-2,5 V/hücre-25 C) uygun olmalıdır. Aşırı hatalı ayarlamayı önlemede, ayar aralığı bu limitlerin ötesine uzamamalıdır. Şarj sonu voltajı sistem voltajına (12-24 V) otomatik olarak uyarlanabilmelidir. Eğer batarya sıcaklığı, işletim anında ortalama sıcaklıktan ± 10oC daha fazla sapması bekleniyorsa, şarj sonu gerilimi bir sıcaklık kompozisyonuna sahip olmalıdır (yaklaşık olarak hücre cell başına 4-6mv/k). Eğer sıcaklık sapması daha küçükse, sıcaklık kompanzasyonu zorunlu değildir ve eşik ortalama batarya sıcaklığına göre ayarlanır. Eşik değeri sıcaklık ve zamana göre kararlı olmalıdır. Eğer kontrol elemanı olarak röle kullanılıyorsa,minimum anahtarlama peryodu 1 ila 5 dk olmalıdır. Şarj kontrol cihazı tüm flat aküleri şarj etmeye uygun olmalıdır. Şarj 1,5 v olan hücre voltajından başlamalıdır. Batarya gerilimi ayrılmış sensör kabloları yardımıyla kontrol edilebilir, bu durum batarya kablo sisteminin uzun mesafeli olduğu ve dar kesitli olduğu durumlarda tavsiye edilmektedir. Şarj kontrol cihazı, üreticinin tavsiyelerine göre dengeli şarj ya da gazlı şarja otomatik olarak adapte olabilmelidir. Bunlar subap korumalı akülerde gazlanmayı önleyebilmelidir. Çıkış gerilimi, bataryasız bir sistemde güvenli bir değerde sınırlandırılabilir olmalıdır.

b- Derin deşarj koruma :

Derin deşarj koruması uzun ve güvenilir bir servis ömrü için zorunludur. Eşik gerilim değeri hücre başına 1,5 ila 2 V arası ayarlanabilir olmalıdır. Ayarlama aralığı, aşırı derecede yanlış ayarların önlenmesi için bu oranın ötesine geçmemelidir. Eşik değeri sıcaklık ve zamana göre kararlı olmalıdır. Eşik değeri, anlık batarya akımına otomatik olarak adapte olabilmelidir. Yetersiz eşik modülasyonunda ve yükün sistemden ayrılması arasında 10 ila 60 saniyelik bir gecikme zamanı uygulanmalıdır. Derin deşarj durumuna yaklaşıldığında bir uyarı sinyali verilebilir. Yükün sistemden ayrılması,yüklerin öncelik durumlarına göre yapılmalıdır. Yük sistemden ayrıldıktan sonra aküden çekilen akım sadece sızıntı akımı olmalıdır. Yükün sisteme yeniden bağlanabilmesi için eşik değeri rölatif olarak yüksek olmalıdır. Örneğin hücre başına 2,1 volt.

c- Verim :

Şarj kontrolün parazitlik tüketimi, PV üreteç gücünün %0,2’sinden daha az olmalıdır. Örneğin 12V/50W lık bir kontrol cihazında 8mA den daha küçük olmalıdır. PV giriş uçları ve akü uçları arasında ölçülen gerilim düşümü tam şarj akımının %4’ten daha az olmalıdır. Örneğin, 12 V luk bir sistemde yaklaşık 0,5 V civarıdır. Yük uçları ve akü uçları arasında ölçülen gerilim düşümü tam şarj akımının %4 ten daha az olmalıdır.Örneğin, 12V luk bir sistemde yaklaşık 0,5V civarıdır.

d- Güvenlik durumu ve kodlara uyumluluk :

Şarj kontrol cihazının giriş voltajı ve akü voltajı sigorta ve diyotlar yardımıyla ters polarizasyona karşı korunmalıdır. Şarj kontrol cihazı PV üretecin olası maksimum açık devre gerilimine devamlı bir surette dayanmalıdır. Bu hal, maksimum ısınım ve minimum modül sıcaklığında gerçekleşir. Giriş ve çıkışlar geçici yüksek voltajlara karşı uygun voltaj tutucularla örneğin varistörlerle, korunmuş olmalıdır. Şarj kontrol cihazı çalıştırılacağı bölgenin ortam sıcaklığına uygun olarak dizayn edilmiş olmalıdır. Şarj kontrol cihazının muhafaza kutusu kullanılacağı yere uygun olarak çevresel etkilere dayanmalıdır. Elektronik elemanlar vernikle ya da kapsülle korunmuş olmalıdır. Şarj kontrol cihazı elektrik güvenliği ve elektromanyetik uyumluluk (EMC) ile ilgili kodlara ve yönetmeliklere uygun olmalıdır. Bu cihazlar CE (communautes europeenes) etiketine sahip olmalıdır.

3 thoughts on “Güneş Pili Sistemleri için Şarj Kontrol Cihazı”

  1. Sayın Hocam bana şarj kontrol devresi elektronik tasarımı lazım sizin devrenizi en son güneş bacasının karşısındaki lambalarda görmüştüm ama inceleme fırsatım olmamıştı bana yardımcı olabilirmisiiniz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir