Şebekeye Bağlı Sistemler İçin İnverterler

Güneş pilleri ile elektrik üretiminde; Bu konfigürasyon esas olarak; üreteç, inverter, emniyet elemanları ve bazı durumlarda da sayaçdan oluşmaktadır. Eğer emniyet elemanlarındaki ve sayaçtaki kayıplar ihmal edilirse; üretecin reel gücü ile inverterin veriminin çarpımı bize şebekeye aktarabileceğimiz miktarını verir. Önemli olan belli bir periyot sonunda sistem tarafından üretilen enerjidir (örneğin işletmeye alındıktan bir yıl sonra). Bu durumda inverterin bir yıl boyunca tüm yük durumlarını içine alan esas verimi önemli bir hal alır. İnverterde ilk adım, PV üretecin (MPP) maksimum güç noktasına karşılık gelen çalışma gerilimine ayarlanabilmeye olanak tanımaktadır (Şekil 3.55). Çoğu inverter bu işletme gerilimini sürekli olarak gerçek MPP’ye ayarlar. Bu işlem maksimum güç noktasını izleme (MPPT) olarak adlandırılır. Bu metotda çoğunlukla, maksimum güç eldesi için giriş gerilimi değiştirilerek MPPT düzenlenmesi kullanılır. Simülasyon sonucunda şebekeye bağlı PV sistemlerinde CV işlemi düzgün ayarlama yapıldığı zaman sadece %1 ila %2 arası bir kayba yol açmaktadır. PV enerjisinin optimum kullanılmasında MPPT ve CV işlemi eşit gibi görünmektedir. Bunların çalışma prensiblerinden birisi, çoğunlukla küçük ölçekli PV sistemlerde (P≤5KWp) kullanılan tek fazlı inverterler MPP’den DC dalgalanmalar sebebiyle sapmalar gösterirler. Bunu şöyle açıklayabiliriz;AC güç şebekeye verilirken, besleme akımı şebeke voltajı ile aynı fazda olmalıdır yani güç faktörü (cosф) 1’e eşit olmalıdır.

PV üreteç sürekli ve hemen hemen sabit güç sağladığından ve şebekeye güç enjektesinde, her bir tek fazlı inverter bir depolama elemanına ihtiyaç duyar. Depolama elemanı olarak bir kondansatör ya da bobin kullanılabilir. Ekonomik sebeplerden dolayı bu depolama elemanları sınırlı olmalıdır. Gerilim dalgalanması tüm tek fazlı inverterlerin DC bölümünde olabilir. Bu dalgalanmalar PV üretecin MPP’den sapmasına yol açar.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir