Pv Sistemlerin Performansı

sistemlerinde Gerçek İşletme Şartları:
Gerçek İşletme Şartlarında bir Pv sistemde güneş ışınımı, modül sıcaklığı, yük profili ve bileşen verimleri etkili olur. Standart Test Şartlarında bir PV modülün performans sınırları tanımlanır. Standart Test Şartları altında modülün temel peak güç verimi ηstş hesaplanabilir. Gerçeğe yakın şartlar altında (RRC), ışınım ve sıcaklık etkilerinden dolayı Standart Test Şartları dışındaki durumda ilave kayıplar devreye girer. Ayrıca inverter ve akü gibi bileşenler de dizayn ve kullanım şekline bağlı olarak kayıplara ilave bir değer daha katar.

Işınım:

Gerçek çalışma şartlarında, çoğu zaman ışınım değeri 1000 W/m2 değerinin altında kalır. Yıllık güneş ışınımı Avrupa’nın kuzeyinde 350 W/m2, güneyinde ise 650 W/m2 civarındadır. Çoğu işletme şartlarında Pv verimine spektral değişimin etkisi çok küçüktür. Buna karşın, alınan ışınım geliş açısının durumuna daha hassastır. Sıfırdan farklı geliş açılarında modül katmanları arasında yansıma kayıpları meydana gelir. Bu kayıplar geliş açısının 60o nin üzerinde olması durumunda önemli miktarda artar. Ortalama olarak, üretiminin %7 ’si yansıma kayıpları olarak hesaba katılmalıdır.

Hücre Sıcaklığı:

Kristal Pv hücrelerinin verimi Standart Test Şartlarının (25 oC) üzerinde her 1 oC için % 4 – 5 azalır. Yani sıcaklığın artması Pv verimini azaltır. Binalardaki Pv dizileri standart test şartlarının üzerinde bir sıcaklıkta çalışırlar. Sonuçta coğrafi konum sebebiyle sahip olunan yüksek çevre sıcaklıkları modül sıcaklığının artmasına katkıda bulunur. Standart test şartları dışındaki sıcaklıklardaki çalışmada (coğrafi konum, çevre sıcaklığı ve montaj detaylarına bağlı olarak) %1 ila %5 arası bir kayıba yol açar. Işınım ve sıcaklık etkisi ile toplam kayıp %10 – %25 arasıdır. Bu durumda,
ηRRC =%85 yazılabilir.

Modül Yitirimi:

Amorf silisyum Pv’nin güç çıkışının azalması sonucu karakteristiğinin azaldığı bilinmektedir. Amorf silisyum piller, kristal silikon pillerin aksine daha yüksek işletme sıcaklıklarında verimi artar. Eğer amorf silisyum bir dizinin performansı analiz edilirse, yitirim etkisi dikkate alınmalı ve yitirim (degradation) verimi (ηDEG) olarak adlandırılmalıdır. ηDEG , sistemin diğer sistem bileşen verimleri ile kıyaslanması sonucu hesaplanır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir