Pv Sistemlerin Performansı

sistemlerinin Kazancı
PV sistemler boyutlarından bağımsız olarak karşılaştırıldığında büyük sistem performansı son enerji kazancı (YF) olarak ifade edilebilir. YF , son alınan enerjinin EPv , kurulu peak güce oranı Pp (kWp) ile bulunur :

YF = EPv / Pp (kWh / kWp)

Performans Oranı

Performans oranı PR, aynı zamanda sistemin teknik kalitesi Q olarak da bilinmektedir. Bu oran sayesinde Pv sistemlerin yerleştirildikleri yerden, oryantasyondan, nominal gücünden ve eğim açılarından bağımsız olarak kıyaslanmaları mümkün olmaktadır. PR , son kazancın referans enerji kazancına oranıdır :

PR=YF/YR

Verilen düzlemdeki ışınım HA , standart test şartlarındaki ışınım GSTŞ olmak üzere referans enerji kazancı YR ;

YR=HA/Gstş
şeklinde verilir. Burada 3.30, 3.31 ve 3.32 nolu denklemlerden ;

PR=YF/YR=(Epv/Pp)/(HA/Gstş) = (Epv*Gstş)/(Pp*Ha)
yazılabilir.

3.3.7.5.2.11. Sistem Kayıpları

Gerçek sistem veriminin (SYS) modül verimine (Standart test şartlarında) bölümü ile performans oranı ifade edilebilir :

PR=YF/YR=nsys/nstş

Standart test şartlarındaki modül verimi ηSTŞ, modül alanından (AMod) ve peak güçten yararlanılarak hesaplanabilir ;
nstş=PP/(Gstş*Amod)

Sistem verimi ηSYS, modül alanı, enerji alımı ve ışınımdan ;

Nsys=Epv/HA*Amod

şeklinde hesaplanabilir.

Gerçek sistem verimi ; bileşen verimleri olarak da ifade edilen sistem kayıplarının ürünlerine eşittir :
Nsys=nstş*nrrc*ndeg*ngöl*nohm*nakü*ninv

nstş Standart test şartlarında Pv modül kayıpları ( %4 – %16 ) = 0,04 – 0,16
nrrc Hücre sıcaklığından (RRC şartları) dolayı oluşan modül kayıpları ( %10 – %25 ) = 0,75– 0,90
ndeg Modül yitiriminden dolayı oluşan kayıplar
( %0 – %15 ) = 0,85 – 1,00
ngöl Gölgelemeden dolayı oluşan kayıplar ( %0 – %15 ) = 0,85 – 1,00
nohm Omik ve Hata kayıpları ( %1 – %5 ) = 0,93 – 0,99
ninv Ortalama inverter kayıpları ( %10 – %16 ) = 0,84 – 0,90
nakü Ortalama akü depolama kayıpları ( %10 – %30 ) = 0,70 – 0,90

Burada, 3.37, 3.39 ve 3.40 numaralı denklemlerden sistemin kalitesi ya da performans oranı;

Q=PR= nrrc*ndeg*ngöl*nohm*nakü*ninv

şeklinde hesaplanabilir.

3.3.7.5.2.12. Enerji Maliyeti

Bir Pv sistem için enerji maliyetini (şebekeye bağlı ya da şebekeden bağımsız) :

CE=CC/Yf=CC/21,44*Pr

Burada;
CE = üretilen elektriğin maliyeti (TL/kWh)
CC = PV sistemin ana maliyeti (TL/ Wp) ve
PR = Performans oranıdır (Photovoltaic Systems, 2000).

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir