güneş pili Bu yazımızda Süleyman Demirel Üniversitesi Temiz enerji Evi’ni tanıtacağız. SDÜ Temiz Enerji Evi, Süleyman Demirel Üniversitesi Arş. Ve Uyg. Merkezi tarafından 2003 yılında projelendirilip 2004 yılında hayata geçirilmiştir. Bu projede pilot olarak seçilen bir konuta uygulamalarından olan güneş enerjili ısıtma ve sıcak su sistemi, ile elektrik ve aydınlatma sistemi, küçük rüzgar türbini ile elektrik üretimi, güneşli pişirme, evsel atıklardan üretimi  sistemlerinin uygulaması yapılmaktadır. Ayrıca konutların yakınlarındaki açık alana yenilenebilir enerji sistemleri için bir test ve gösterim alanı kurulmaktadır. Bu kapsamda yine bu alana meteoroloji ölçüm istasyonu kurulmuştur. Sistemler ait her türlü data toplama ve değerlendirme donanımı pilot olarak seçilen konuta yerleştirilmiştir. Bu konutta toplanan veriler wireless-RF ve internet hattından merkezde toplanmaktadır.

TEMİZ ENERJİ EVİ aşağıdaki resimde görülmektedir.
temiz enerji evi

Lojman bölgesindeki S.D.Ü. YEKARUM TEMİZ ENERJİ EVİ’nin tüm elektrik ihtiyacı güneş pilleri ile karşılanmaktadır. Ayrıca Temiz Enerji Evinin yine sıcak su ve ısıtma ihtiyacı destekli çalışmaktadır.

Sistemde yaklaşık 1,5 kW kurulu güce sahip güneş pili sistemi mevcuttur. Güneş pillerinin montajı mevsimsel olarak açı ayarlaması yapılabilecek şekilde yapılmıştır. Güneş pilleri ile üretilen elektrik enerjisi 48 V DC (yaklaşık 70-80 V akü basma gerilimi) değeri ile ev içerisine yerleştirilmiş olan 48 V DC girişli şarj kontrol ünitesine giriş yapmaktadır. Şarj kontrol ünitesinden 48 V DC akü grubuna ve 48 V DC giriş 220 V AC çıkışa sahip invertere çıkış yapılmaktadır. Evin tüm elektrik ihtiyacı güneş pilleri ile üretilen enerjiden karşılanmaktadır. Gün boyu üretilen enerji hem günlük çalışmada tüketilmekte hem de ihtiyaç fazlası akülerde depolanmaktadır. Evin içerisinde bulunan elektrikli cihazlar ise 3 adet split klima, bilgisayarlar, TV, Buzdolabı, aydınlatma armatürleri, elektronik laboratuarında bulunan (havya, güç kaynağı, vb.) ekipmanlar, lojmanlara ait internet hizmeti sağlayıcıları, projeksiyon cihazları, çevre aydınlatma armatürleri, kombi, vb. cihazlardır. Sistemin günlük, aylık ve yıllık performans değerlendirmeleri devam etmektedir. Temiz Enerji evi aynı zamanda enterkonnekte şebekeye de bağlıdır. Güneş pili sisteminin yetersiz olduğu kış aylarında (Aralık,Ocak) sistem için gerekli olan enerji şebekeden karşılanmaktadır. Gerekli yasal düzenlemeler yapıldıktan sonra özellikle yaz aylarında üretilen enerjinin fazlası enterkonnekte şebekeye satılacaktır. Proje hakkında görüşlerini aldığımız SDÜ Yenilenebilir Enerji Kaynakları Arş. Ve Uyg. Merkezi Müdürü Yrd.Doç.Dr. İbrahim ÜÇGÜL; sistem kurulu gücünün ilk etapta 5 kW değerine daha sonra da 10 kW’a yükseltileceğini ve üretilen elektriğin fazlasının şebekeye satılmasını planladıklarını belirtti.

Kurulan güneş enerjisi ile su ısıtma sistemi ile evin ihtiyaç duyduğu sıcak su ihtiyacı karşılanmakta olup ayrıca doğal gaz bağlantısı yapıldıktan sonra ısıtma sistemine de destek sağlanacaktır. 4 adet seçici yüzeyli gün ısı paneli kullanılan sistemin performans ölçümleri de devam etmektedir.

Temiz Enerji Evi biyogaz üretim sistemi başarı ile tamamlanmış olup prototip olarak gerçekleştirilen bu sistemin ardından büyük boyutlu bir biyogaz üretim sisteminin projelendirilmesi tamamlanıp imalatı tamamlanmak üzeredir.

TEMİZ ENERJİ EVİ güneş pili ile elektrik üretim sistemi aşağıdaki resimde görülmektedir.
güneş pili ile elektrik üretimi

TEMİZ ENERJİ EVİ güneş pili ile elektrik üretim sistemi aşağıdaki resimde görülmektedir.

güneş pili ile bir evin elektrik ihtiyacının karşılanması

TEMİZ ENERJİ EVİ güneş enerjisi ile sıcak su temin sistemi aşağıdaki resimde görülmektedir.

güneş enerjisi ile sıcak su temini gün ısı güneş kollektörü

TEMİZ ENERJİ EVİ Rüzgar türbini elektrik üretimi sistemi montajı aşağıdaki resimde görülmektedir.

rüzgar türbini 400 w montaj

TEMİZ ENERJİ EVİ Rüzgar türbini elektrik üretimi sistemi aşağıdaki resimde görülmektedir.

rüzgar türbini 400 w