Bilindiği gibi güneş enerjisi uygulamalarında panellerin (ısı paneli ya da güneş pili) yatayla uygun açıyla montajı üretilecek ısı ve elektrik bakımından oldukça önemlidir. Güneş enerjisinden özellikle de ısı üretiminde çevrenize bir bakın dostlar. Durum içler acısı. Taaa 1970 li yıllarda bilim adamlarımız demişler ki panellerden maksimum enerji dönüşümü sağlayabilmek için panelleri yatayla belirli açıda monte edin diye. Ama etrafınıza baktığınızda göreceksiniz ki panellerin çoğu güney yerine alakasız bir yöne, enleme bağlı uygun açı değeri yerine anlamsız açı değerlerinde (genellikle demirci ustasının keyfine ve profilin yetme durumuna göre) bir açı değeriyle montajlanmış durumdadırlar. Şimdi bu karmaşıklıkların önüne geçmek için panellerin hangi açıyla monte edilmesi gerektiğini aşağıda kısaca açıklayacağım. Bunun için temel şart sistemin kurulacağı bölgenin enlem derecesidir. Bu değerden yola çıkılarak aşağıdaki işlemler yapılır.

Araştırmaları

Optimum eğim açısı için önerilen basit kural şöyledir ;

  • – Bütün yıl için yaklaşık olarak : eğim = enlem
  • Yaz için : eğim = enlem – 10o
  • Kış için : eğim = enlem + 10o

Benzer sonuçlara vararak yıllık optimum verim için (eğim = 0.9 x enlem) kuralını önerenler de mevcuttur. Konuyu ekonomik yönden inceleyenler ise kış için (eğim = enlem + 15o) kuralını geliştirmişlerdir.

Literatüre göre Optimum açı için aşağıdaki kurallar saptanmıştır;

  • a- Yıllık optimum verim için : β = 0.9 x enlem
  • b- 7 aylık kış mevsiminde optimum verim için : β = enlem + 15o
  • c- Kış mevsiminde en soğuk üç ayda optimum verim : β = enlem + 25o
  • d- Yaz mevsiminde optimum verim için : β = enlem – 25o

İklim şartları önemli bir faktördür. Örneğin bir yörede Aralık ve Ocak ayları %80 kapalı geçiyorsa, modül bu aylara göre yönlendirilmelidir. İkinci önemli faktör sistemin kullanış amacıdır. İlk veya sonbahar mevsimlerinde azami verimle çalışması gereken mevsimlik bir iş için sistem kurulacaksa eğim açısı buna göre hesaplanmalıdır.