Güneş bacasıGünümüzde,dünyanın enerji ihtiyacının büyük kısmının karşılandığı fosil yakıt kaynaklarının tükenme noktasına gelmesi, insanları yeni ve alternatif enerji kaynaklarını kullanmaya ve bu enerji kaynaklarının değişik kullanım yollarını aramaya itmiştir. Güneş enerjisi, dünya üzerinde enerji üretimi açısından çok geniş uygulama sahası bulmaktadır. Bu uygulama sahalarından biride güneş bacalarıdır.Güneş bacaları yaklaşık 50 ila 400 MW’a kadar güç çıkışı sağlayabilen geniş ölçekli güç tesisleridir. basit olarak hidroelektrik bir güç tesisi gibi çalışır ancak, su yerine yükselen sıcak havayı kullanılır. Geniş bir cam sera(kollektör) altındaki hava ısıtılarak, bu cam seranın tavan merkezine yerleştirilmiş olan ve yukarıya doğru hareketi sağlayan bir düşey boruya(bacaya) girer ve borunun içerisinde elektrik jeneratörlerine bağlı olan bir  rüzgar türbinini döndürür. Bu rüzgar türbini vasıtasıyla elektrik üretilir. Büyük güçte elektrik üretmek için, cam sera çap olarak çok geniş ve kullanılan boru (baca) mümkün olduğunca yüksek olmalıdır.Aşağıda bir güneş bacasını çalışma prensip şeması görülmektedir. 

Güneş Enerjisi hakkında bilgi; Güneş enerjisi ekipmanları; Güneş Enerjisi avantajları

information about solar energy, advantages of solar energy,solar energy equipment , how is solar energy used residential solar energy

Güneş Sera Kollektörü Ve Tabanı

Cam seranın altındaki büyük alan,düşük yansıtıcılıkta,koyu renkte bir malzemeyle kapanmıştır.Bu malzeme güneş enerjisini ısı şeklinde depolar,bu yüzden kollektör olarak isimlendirilir. Güneş ışığının büyük kısmı koyu renkteki malzemeye çarptıktan sonra ısıya dönüşür. Kolektörün tabanına ısıyı tutması için döşenecek olan malzeme,siyah  çakıldır. Bu malzeme beton zemine daha kolay serilir ve yağmur yağdığında suyu kolayca geçirir.

güneş santrali

GÜNEŞ BACASI TEMEL PRENSİBİ

Güneş kollektörü, güneş ışınımından aldığı enerjiyi ısı enerjisine dönüştürür.Kollektör tabanında toplanan ısı, kollektör üzerinde yer alan havaya     aktarılır,böylece ısınan hava baca içerisine yönlenerek yükselir. Güneş kollektörünün amacı, havanın ısınarak yükselmesinden hava akımı yani rüzgar oluşturmaktır. Sonuçda rüzgar içindeki enerji, rüzgar türbinleri kullanılarak elektrik enerjisine dönüştürülür. Güneş kollektörünün iç sıcaklığındaki artış, tüm sistemi harekete geçirir.

 

NOT: Türkiye’de kurulu bulunan ve tek olma özelliğini taşıyan resimdeki sistem artık yoktur. Başka bir proje için bina yapılacağı söylenerek yerinden sökülmüş ve bir kenara atılmış vaziyette durmaktadır.