Günümüzde dünya nüfusunun dörtte biri, endüstrileşmenin gelişmesi, nüfusun artması ve yaşam tarzının değişmesi gibi sebeplerle Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği (içme suyu için 500 mg/1 tuzluluk) standartlara uygun su bulma sıkıntısı çekmektedir. Kurak bölgelerde ise bu problem, sıklıkla görülen çok ciddi bir sorun haline gelmiştir. Bir çok yer ise, doğal su kaynaklarından yoksundur veya bu kaynaklardan elde edilen su tuzlu yada hafif tuzludur. Bu nedenle, deniz suyunun güneş enerjisi ile damıtılması yıl boyunca yüksek güneş radyasyonu alan bölgeler için uygulanabilir bir çözüm olmuştur. Güneş enerjili damıtıcıların birçok çeşidi dünyanın farklı ülkelerinde kullanılmaktadır fakat bunlardan en sık rastlananı basit sera tipi damıtıcıdır. Basit sera tipi damıtıcıda, damıtıcı üzerindeki saydam örtüden geçen güneş radyasyonu tabanda bulunan suyun ısınmasını, suyun bir kısımının buharlaşmasını ve böylece ara hacimde bulunan havanın bağıl neminin artmasını sağlar. Buhar halinde su saydam örtü üzerinde yoğuşarak tatlı su olarak toplanır.

BASİT SERA TİPİ DAMITICININ TEORİK OLARAK İNCELENMESİ

Basit sera tipi damıtıcı içinde üretilen damıtılmış suyun miktarı, damıtıcıya gelen güneş radyasyonuna göre değişim gösterir. Basit sera tipi damıtıcıda, gelen güneş radyasyonunun bir kısmı önce camda daha sonra tabandaki tuzlu suda ve damıtıcı tabanında absorblanır ve bir kısmıda geri yansır. Böylece tabanda absorblanan enerji suyun ve tabanın ısınmasına olanak sağlar ve tuzlu suyun sıcaklığının artarak buharlaşmanın başlaması için uygun ortam sağlanmış olur. Sonuç olarak damıtıcıda buharlaşan su miktarı ve elde edilen damıtılmış su miktarı, damıtıcı

içindeki ısı ve kütle transferine ve damıtıcıya gelen güneş radyasyonuna bağlıdır. Gelen güneş radyasyonu, reflektör yardımı ile yaklaşık %20-30 kadar arttırılmıştır.

 

makalenin devamına MMO’nun kendi sitesinde ulaşabilirsiniz. Bunun için gerekli olan link…

 

Makalenin yayınlandığı sempozyum ve yazarlarının bilgisi:

 

Sempozyum: Y e n i v e Y e n i l e n e b i l i r E n e r j i K a y n a k l a n S e m p o z y u m u v e S e r g i s i 3 – 4 E k i m 2 0 0 3 K a y s e r i

 

 

Makalenin Adı: “İYTE GÜLBAHÇE KAMPUSU DENİZ SUYUNUN GÜNEŞ ENERJİSİ İLE DAMITILMASI ÜZERİNE TEORİK VE DENEYSEL ARAŞTIRMALAR”

 

Makalenin Yazarları: Gürbüz ATAGÜNDÜZ , Pınar İlker ALKAN

Makalenin Linki: makale için tıklayınız…