Geliştirilen yeni sistem sayesinde hidroelektrik santrallerin enerji üretme kapasitesi %30-35 artırılabilecek. Sistem hayata geçirildiğinde, ülkemiz enerji üretimine katkısı yapımı sürekli gündemde olan nükleer santral kadar olacak.

NASIL ÇALIŞIYOR?

Geliştirilen proje ile Hidroelektrik santrallerde suyun daha verimli kullanılması amaçlanıyor. Buna göre santralden çıkan su yeni inşaa edilecek olan bir havuza alınıyor. Buraya da rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynakları ile çalışan pompalar kuruluyor. Bunlar vasıtasıyla santral binasından çıkan suyun bir miktarı tekrar yükleme havuzuna basılıyor. Burada su sürekli döngü hareketi yaparak tribünlere geliyor. Böylece elektrik üretimi için kullandığımız suyun bir kısmını yenilebilir enerji kullanarak tekrar tribünlere gelmesini sağlıyoruz. Bu döngü işlemi için gerekli enerji, rüzgar türbini ve tarafından karşılandığından ilave bir enerji masrafı olmadan santralde türbinlenen su miktarı ve dolayısıyla üretilen enerji miktarı da artırılmış oluyor.

SİSTEM ÇEVRE DOSTU VE YENİLENEBİLİR

Dr. Cihat TUNA, `Sistemin tamamen çevre dostu yenilenebilir enerjiyle çalıştığını ve doğaya herhangi bir CO2 salınımı yapmadığını, aksine sistem hayat geçirildiğinde fosil yakıt tüketen doğalgaz çevrim ve termik santrallere olan ihtiyacımızın azalacağını belirterek, ilkesel olarak benimsediğimiz fakat mevcut koşullar yüzünden imzalayamadığımız Kyoto protokolü için olumlu bir adım olacağını söyledi.

rüzgar enerjisi

CARİ AÇIK PROBLEMİNİ AZALTIYOR
Dr. Tuna` Elektrik üretimimizin neredeyse yarısı, %98 oranında dışa bağımlı olduğumuz doğalgaz tüketilerek sağlanıyor. Buda ekonomimizin en ciddi problemi olarak gösterilen cari açığın nedenleri arasında en başı çekmekte. Son yıllarda yapılan yatırımlarla, hidroelektrik enerji üretimi payını, toplamda %10 dan %34`e çıkarmayı başaran Enerji Bakanlığı`nın da buradaki problemi çözmek için büyük gayret sarf ettiğini ve son üç yılda devreye giren hidroelektrik tesislerin cari açığı 3 Milyar dolar azalttığını söyledi. Geri dönüşümlü Hidroelektrik Santral projesi ile Hes`lerin üretim kapasitesinin artacağını ifade eden Tuna, bunun sonucunda cari açığın azalmasına büyük faydası olacaktır. dedi

Bu haber http://www.abbasguclu.com.tr/egitim/enerji_uretiminde_cigir_acan_bulus.html?page=2 adresinde yayınlanmıştır.