Şarj Kontrol Sistemi ve İnverter Güneş pillerinin evlerde uygulanmasında dikkat edilmesi gereken hususlardan biri de kullanılan alt ekipmanlardır. Bunlar kullanılan kablolardan tutunda eklem noktalarına, şarj kontrol cihazlarına, inverterlere, akülere kadar dikkalice seçilmesi gereken bileşenlerdir. Özellikle de kullanılacak olan , ve akülerin verimleri ve elektriksel parametreleri oldukça önemlidir. Bir sistemin verimi hesaplanırken bu sisteme ait tüm ekipmanların verimlerinin çarpımı ile elde edilir. Örneğin;
D1:=PV modül Nameplate DC Oranı (0,8 ile 1,05 arası)
D2:=İnverter Verimi (0,88 ile 0,96 arası
D3:=Uyumsuzluk (0,97 ile 0,995 arası
D4:=Diyot ve bağlantılar(0,99 ile 0,997 arası
D5:=DC Kablo Kayıpları(0,97 ile 0,99 arası
D6:=AC Kablo Kayıpları(0,98 ile 0,993 arası
D7:=Topraklma(0,3 ile 0,995 arası
D8:=Sistemin Kullanılabilirliği (0,00 ile 0,995 arası
D9:=Gölgeleme(0,00 ile 1,00 arası
D10:=Güneş İzleme(0,95 ile 1,00 arası
D11:=Kaç yıldır işletmede olduğu(0,70 ile 1,00 arası

Şarj kontrol sistemi ve inverter

Şeklinde yazar isek;

Toplam Verim:

DT:=D1*D2*D3*D4*D5*D6*D7*D8*D9*D10*D11 olur.

Güneş pillerinin evlerde kullanılmasına bir örnek Japonya uygulaması için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Şarj kontrol sistemi ve inverter

Yukarıdaki denklemden de görüleceği üzere sistemde seçilen ve kullanılan her bir ekipmanın sistem verimine etkisi vardır. Dolayısıyla oldukça kaliteli ekipmanlar ile çalışmak tamamen kullanıcının yararınadır.

Sistemler için seçilen ürünlerün verimleri doğrultusunda fiyatları da yüksek olacaktır. Ancak nihai kazanç yine kullanıcı lehine olacaktır.

Şarj kontrol sistemi ve inverter