Translate
      Arşivler
    Tag Cloud
Güneş Enerjisi Uygulamalarına Yönelik Yenilikçi Isıl Sistem Teknolojilerinin Geliştirilmesi
Yazar | Henüz yorum yapılmamışYorum Yap
Son güncelleme: 11 Şubat 2013,Pazartesi

, çok sayıda sektörel uygulamada kullanım potansiyeline sahiptir. Ülkemizin yılın büyük bölümünde teknik ve ekonomik olarak toplam ülke yüzölçümünün yaklaşık üçte ikisinde yararlanılabilecek seviyede Güneş enerjisine sahip olması önemli bir avantajdır.
Türkiye’de Güneş enerjisinin en yaygın kullanımı sıcak su ısıtma sistemleridir. Bu sistemler, yüksek sıcaklıklara ihtiyaç duyulmaması yönünden Güneş takibine gerek olmaması, kolay ve ucuz uygulanabilirliği sayesinde tüm dünyada olduğu gibi Güneş kuşağı üzerinde bulunan ülkemizde de en sık görülen Güneş enerjisi uygulamalarıdır. Özellikle Akdeniz ve Ege bölgesindeki konutlar ile endüstriyel ve turistik tesislerde bu sistemlerden yaygın olarak faydalanılmaktadır. Bu uygulamaların yanısıra seracılık ve bazı tarım uygulamalarında da Güneş enerjisinden faydalanılmasına karşın, ülkemizdeki mevcut potansiyel değerlendirildiğinde, Güneş enerjisi uygulamalarının, sektörlerin tamamında (konut, endüstri, ulaşım, tarım, enerji çevrim) yeterli seviyede yaygınlaşmadığı görülmektedir.

EN0303 – Güneş Enerjisi Uygulamalarına Yönelik Yenilikçi Isıl Sistem Teknolojilerinin Geliştirilmesi
Amaç ve Hedefler
Genel çerçeve bölümünde de belirtildiği üzere, Güneş enerjisinin kullanımına yönelik uygulamalar ülkemizde oldukça sınırlı alanlarda yoğunlaşmıştır ve istenilen düzeyde değildir.
Gündüz saatlerinde kullanılmayan fazla güneşsel ısı enerjisinin teknik ve ekonomik yönden uygun biçimde depolanması, üzerinde çalışılan önemli bir araştırma ve uygulama konusudur. Depolanan enerji, hem gündüzleri Güneş enerjisinin kesikli olmasından kaynaklanan yük değişimlerinin dengelenmesine hem de elektriğin pahalı olduğu 17:00 ile 22:00 saatleri arasındaki puant diliminde kullanıma sunularak istenilen kapasitede akışı sağlanmasına yardımcı olabilir. Aynı amaca yönelik olarak, Güneş enerjisi sistemlerinin bir veya daha fazla destek sistemi ile birlikte entegre olarak kullanıldığı melez sistemlerin geliştirilmesi de bir başka araştırma konusu olarak ele alınmalıdır. Bunların yanısıra absorbsiyonlu ve adsorbsiyonlu soğutma sistemlerinin, buhar türbinleri veya makineleri ile ısıl sistemlerin ve bunların komponentlerinin otomasyonuna yönelik yenilikçi kontrol donanımlarının geliştirilmesi de bu çağrı kapsamında ele alınacak konular arasındadır. Özetle, bu çağrı konusu kapsamında desteklenecek konu başlıkları aşağıda sıralanmıştır.
• Güneş enerjisinin ısıl formda etkili depolanmasına yönelik yeni malzemelerin ve sistemlerin geliştirilmesi
• Güneşten elde edilecek enerjinin verimliliğin veya emreamadeliğin artırılmasına yönelik melez sistemlerin geliştirilmesi
• Absorbsiyonlu ve adsorbsiyonlu soğutma sistemleri için yeni sistem ve malzemelerin geliştirilmesi
• Buhar türbinleri veya makinelerinin geliştirilmesi
• Isıl sistemlerinin otomasyonuna yönelik yenilikçi kontrol donanımlarının geliştirilmesi

Çağrı Takvimi
Birinci Aşama
Çevrimiçi Son Başvuru Tarihi 12 Nisan 2013 Saat 17:30
Elektronik Başvuru Çıktısının Gönderilmesi İçin Son Tarih* – 19 Nisan 2013 Saat 17:30
İkinci Aşama
Çevrimiçi Son Başvuru Tarihi 16 Ağustos 2013 Saat 17:30

Elektronik Başvuru Çıktısının Gönderilmesi İçin Son Tarih* 23 Ağustos 2013 Saat 17:30

Devamı ve destek detayları için :

http://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/gunes-enerjisi-cagrisi-1003-program

Yorumlar

Henüz yorum girilmemiş

Yorum yap

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz. All Rights Reserved TM. Unienerji Copyright ©2007.