Güneş Enerjisi

yeryüzünde 0-1100 W/m2 değerleri arasında bulunan yenilenebilir bir çeşididir. Bu çeşitli ısıl uygulamalarda ve elektrik üretiminde kullanılabilmektedir. Çapı yaklaşık 1,4 milyon km olan ve iç çevresinde çok yoğun gazlar bulunan güneş dünyamızdan 150 milyon km uzaklıktadır.

Güneşin merkezindeki sıcaklık milyonlarca dereceye ulaşırken, yayımlanan ışınımın spektrumunu belirleyen yüzey tabakasının (fotosfer) sıcaklığı olan 6000 K’dir. Yeryüzüne diğer yıldızlardan da elektromanyetik spektrumun değişik aralıklarında enerji gelmektedir; ancak, yerkürenin temel enerji kaynağı güneş olup, yerküreye gelen ışınımın büyükçe bir bölümü görünür bölgededir. Enerji taşıyan birimler gibi düşünebilecek “fotonlar”, spektrumun görünür bölgesinin kırmızı yanında daha küçük enerji, mavi-mor yanında daha büyük enerji taşırlar. Seçilen bir dalga boyundaki fotonun taşıdığı enerji ve o dalga boyunda birim yüzeye birim zamanda gelen foton sayısı, seçilen dalga boyundaki gücü tanımlar. Dünyamıza güneşten gelen ve spektrumun kırmızının ötesinde kalan kızıl-ötesi ve morun ötesinde kalan mor ötesi bölgelerinde bulunan ışınımın da toplam enerjiye önemli bir katkısı vardır. Türkiye’nin yıllık enerji üretiminin 100 milyon MW olduğu düşünülürse bir saniyede dünyaya gelen güneş enerjisi, Türkiye’nin enerji üretiminin 1.700 katıdır.

Ülkemiz sahip olduğu coğrafi konum nedeniyle güneş enerji potansiyeli yüksek ülkeler arasında yer almaktadır. Ülkemizde güneş enerjisi yaygın olarak, ancak verimsiz bir şekilde kullanılmaktadır. Elektrik işleri Etüt idaresi tarafından yapılan çalışmaya göre Türkiye’nin ortalama yıllık güneşlenme süresi 2640 saat maksimum değer 362 saat ile temmuz ayında ve minimum değer 98 saat ile aralık ayında gerçekleşmektedir yani günlük toplam 7,2 saat ve ortalama toplam ısınım şiddeti 1311 kWh/m2-yıl yani günlük 3,6 kWh/m2 olarak tespit edilmiştir (Tablo 2.1.de).

Tablo 2.1. Türkiye’ nin Aylık ortalama Güneş Enerjisi Potansiyeli.
güneş enerjisi

Tablo 2.2 Türkiye’nin Yıllık Toplam Güneş Enerjisi Potansiyelinin Bölgelere Göre Dağılımı.
güneş enerjisi

Gerçekte bütün enerji kaynakları güneşten türemiştir. Enerji kaynakları, üretildiği miktarlar göz önüne alınarak, “birincil enerji kaynakları” ve “ikincil enerji kaynakları” olarak iki gurupta incelenebilir.(Kılıç, Öztürk, 1983) Birincil enerji kaynakları, fosil kaynaklar (kömür, petrol, v.s.), hidrolik enerji ve nükleer enerji, ikincil enerji kaynakları ise güneş enerjisi, jeotermal enerji, gel-git enerjisi, dalga enerjisi, rüzgar enerjisi, fizyon enerjisi v.b. enerji kaynaklarıdır. Günümüzde enerjinin eldesinde de büyük oranda birincil kaynaklar kullanılmaktadır. Temel enerji kaynakları hızla tükenmekte olup dünya nüfusu sürekli artmaktadır.(Uyarel, 1987) Dünya nüfusunun enerjiye bağımlılığı, enerji açığını sürekli olarak büyütmektedir. Bu temel enerji kaynaklarının hızla tükenmesi insanlığı daha uzun ömürlü enerji kaynaklarına yöneltecektir. Bu kaynaklardan en önemli ikisi nükleer ve güneş enerjisidir. Güneş enerjisi ise yaygın kullanımında yüksek ve özel teknoloji gerektirmediği için tercih sebebidir.(Üçgül, v.d, 2003)

Dünya üzerinde yapılarda ve yerleşim birimlerinde güneş enerjisi yenilenebilir enerji üretimi sağlamaları nedeniyle, bir çok ülkede, rüzgar enerjisinden sonra en çok kullanılan yenilenebilir enerji seçeneği haline gelmiştir. Türkiye’de güneş ışınım şiddetinin yıllık ortalaması 3,7 kWh/m2.gün olup, mevsimlere göre 5,9 kWh/m2.gün ile 1,5 kWh/m2.gün arasında gerçekleşmektedir. Bölgelerin yıllık ortalaması 4,0 kWh/m2.gün ile 2,9 kWh/m2.gün sınırları arasında bulunmaktadır. Bu sayede Türkiye’de bugün güneş enerjisi en çok su ısıtıcısı kolektörler ile kullanılmaktadır. Türkiye’ de kurulu kolektör alanı 10 milyon m2 kadardır ve bu değer yıllık ortalama olarak 1 milyon m2 artmaktadır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir