Orta Sıcaklık Güneş Enerjisi Isıl Uygulamaları

100-400°C arasındaki orta sıcaklıklar uygulamalarında güneşi izlemeyen silindirik odaklı toplayıcılar kullanılır. Odaklı toplayıcılar güneş ışınlarını yansıtarak veya kırarak belli bir yerde toplayabilen ayna ve mercek sistemleridir. Yani bunlar, odak düzleminde, ısı iletim akışkanını içeren bir yutucu bulunan ayna veya mercekli sistemlerdir.
güneş
Şekil. Ayna veya mercekli sistemler.

Aynalardan oluşan odaklı toplayıcılar, güneş ışınlarını tek bir kez veya ardarda iki kez yansıtarak yoğunlaştırır. Aynalar, düz silindirik, konik, küresel veya parabolik olabilir. Yoğunlaştırıcı toplayıcı tek bir ayna veya mercekten ibaret olabileceği gibi birçok ayna veya mercekten de oluşabilir. Şekil 3.6’da farklı tipte tasarlanmış yoğunlaştırıcılı sistemler gösterilmiştir. Bu sistemlerde güneş ışınları bir toplama hattı üzerine yoğunlaştırılmaktadır. Su buharı üreten bu sistemlerden bir kısmı Avusturalya, Avrupa, ABD ve Japonya’da endüstriyel uygulama bulmuştur.

güneş enerjisi
Farklı tipte tasarlanmış yoğunlaştıran toplayıcılar: (a) arka plandaki yansıtıcıdan yansıyan ışınları yutan boru tip, (b) eğri yüzeyli yansıtıcıdan yansıyan ışınları yutan boru tip, (c) düzlem yansıtıcılı düzlem yutuculu tip, (d) parabolik yoğunlaştırıcı tip, (e) Fresnel yansıtıcı, (f) kuleye yoğunlaştırıcılı tip.

Odaklı sistemlerin dışında gibi odaklamasız GIE tesisleri de elektrik enerjisi üretmede kullanılır. Güneş bacasının dizaynı,geniş bir kollektör serası ile merkezi bir bacadan oluşur.Sıcak hava,geniş bir cam çatı kollektör altında güneş tarafından (direkt ve difüz ışını ) üretilir.Isınan hava kollektörün merkezindeki bacaya doğru akar ve yukarıya doğru çekilir.Bu çekiş bacanın tabanına yerleştirilmiş rüzgar türbinini çalıştırır.

güneş bacası
Güneş Bacası Şematiği.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir