silindirik sistemBu santrallerde çizgisel yoğunlaştırma yapılarak, güneş enerjisinden 300°C’nin üzerinde sıcaklık elde edilir ve ısı transfer akışkanı olarak genellikle yüksek sıcaklıklara dayanıklı termal yağ kullanılır. Güneş tarlası; bağımsız üniteler şeklinde birbirine paralel bağlanmış parabolik kollektör gruplarından oluşan alandır.

Parabolik yalak teknolojisi mevcut güneş ısıl elektrik teknolojisinde en yerleşmiş olanıdır. Bundaki en önemli etken geniş ticari ölçekli olarak kurulmuş olan dokuz adet güneş güç tesisidir. Bunlardan ilki California’daki Mojave çölünde 1984 yılından beri çalışmaktadır. Bu tesisler 14 MW’tan 80 MW’ta kadar farklı güçlerde çalışmakta olup kurulu elektrik üretim kapasitesinin 354 MW’ını karşılamaktadır. Geniş alanlı parabolik yalak kollektörleri bir Rankine buhar türbin/jeneratör çevrimi için buhar üretmede kullanılan ısıl enerjiyi karşılarlar.

silindirik sistem

Bu üniteler, gelen güneş enerjisini yüksek yansıtma oranına (% 94) sahip aynalar vasıtasıyla, odakta bulunan alıcı boru üzerine yansıtırlar. Parabolik kollektör grupları, yatay eksen boyunca dönmelerini engellemeyen metal yapılarla desteklenmiştir. Sistemde aynaların güneşi izlemesini sağlayan bir sensör ve otomasyon-takip sistemi bulunur.

silindirik parabolik

Günümüzde çalışmakta olan parabolik yalak güneş güç tesislerinin çoğunluğunu temsil eden bir proses akış diyagramı şekil 4.1’de görülmektedir. Kollektör alanı,tek eksen izlemeli parabolik yalak güneş kollektörlerinin geniş bir alanından meydana gelir. Güneş alanı Kuzey Güney yatay ekseninde dizilmiş olan çok sayıda birbirine paralel güneş kollektör dizisinden oluşur. Her güneş kollektörü lineer bir parabolik şekilli yansıtıcıya sahiptir. Bu yansıtıcı, gelen direkt güneş ışınımını parabolün odağına yerleştirilmiş olan lineer bir alıcı üzerine odaklar. Kollektörler,güneşin lineer bir alıcıya sürekli olarak odaklanmasını garanti edebilmek için gün boyunca güneşi doğudan batıya doğru izlerler.