Elektrik İPC 2018 Yılı Tebliğ

6446 SAYILI ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNUN 16 NCI MADDESİ UYARINCA 2018 YILINDA UYGULANACAK PARA CEZALARI HAKKINDA TEBLİĞ

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezalarının, 11/11/2017 tarihli ve 30237 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 484)’nde 2017 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen %14,47 (ondört  virgül kırkyedi) oranında artırılarak yeniden belirlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı maddesine ve 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

 

İdari para cezası miktarları

MADDE 3 – (1) 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı maddesi uyarınca uygulanacak idari para cezaları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

 

6446 SAYILI KANUNUN 16 NCI MADDESİNİN İLGİLİ HÜKMÜ 2018 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

(TL)

16 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendi 718.013
16 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendi 718.013
16 ncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendi 718.013
16 ncı maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi 1.148.823
16 ncı maddenin birinci fıkrasının (d) bendi 1.292.425
16 ncı maddenin birinci fıkrasının (e) bendi 1.436.030

 

 

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir