2018 Yılında Elektrik İPC Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

solar_meter, 29 Aralık 2017 tarih ve 30285 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Piyasası Düzenleme Kurumundan:

6446 SAYILI ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNUN 16 NCI MADDESİ UYARINCA 2018 YILINDA UYGULANACAK PARA CEZALARI HAKKINDA TEBLİĞ’DE DEĞİŞLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

 MADDE 1 – (1)21 Aralık 2017 tarih ve 30277 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2018 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ’in 3 üncü maddesinde bulunan idari para cezaları tablosuna aşağıdaki satır eklenmiştir.

 

16 ncı maddenin sekizinci fıkrası                                      572

 

Yürürlük

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir