2016 Yılı Sonu İtibariyle PV Sektörü Genel Görünüm

Bu yazımızda 2016 yılı sonu itibariyle PV sektörünün dünya genelinde ve Türkiye özelindeki durumunu ele alacağız. Bu yazıda sizlere sunulan bu bilgiler RENEWABLE ENERGY POLICY NETWORK FOR THE 21st CENTURY tarafından hazırlanan Renewables 2017 Global Status Report RENEWABLES 2017  raporundan alınmıştır. 

2016 yılı sonu itibariyle fotovoltaik sektörüne yatırım yapan ülkelerin kapasite ve 2016 yılı içerisinde kurduğu kapasiteler 10 ülke için aşağıdaki tabloda verilmiştir. 2016 yılı sonu itibariyle fotovoltaik sektörü kurulu gücü dünya genelinde 303 Gigawatt olmuştur.

2006 yılından  2016 yılı sonuna kadar geçen sürede yıllar itibariyle  fotovoltaik sektörüne yapılan yatırımların yıllık değerleri  aşağıdaki şekilde verilmiştir. 2016 yılı sonu itibariyle fotovoltaik sektörü kurulu gücü dünya genelinde 303 Gigawatt olmuştur.

 

2006 yılından  2016 yılı sonuna kadar geçen sürede yıllar itibariyle  fotovoltaik sektörüne yapılan yatırımların yıllık değerlerinin ülkeler bazında dağılımı  aşağıdaki şekilde verilmiştir. 2016 yılı sonu itibariyle fotovoltaik sektörü kurulu gücü dünya genelinde 303 Gigawatt olmuştur.

 

2016 yılı sonu itibariyle fotovoltaik sektörüne yatırım yapan ülkelerin kapasite ve 2016 yılı içerisinde kurduğu kapasiteler 10 ülke için aşağıdaki şekilde verilmiştir. 2016 yılı sonu itibariyle fotovoltaik sektörü kurulu gücü dünya genelinde 303 Gigawatt olmuştur.

 

2006 yılından  2016 yılı sonuna kadar geçen sürede yıllar itibariyle  fotovoltaik sektörüne yapılan yatırımların yıllık değerlerinin şebeke bağlantılı ya da otonom (ongrid/offgrid) bazında dağılımı  aşağıdaki şekilde verilmiştir.

 

2017 şubat ayı sonunda Türkiye’de kurulu bulunan lisanssız güneş enerjisinin (fotovoltaik sistemlerin) yıllara göre değişim grafiği ve toplam kurulu kapasitesi aşağıdaki şekilde verilmiştir.

Ülkemizde 2016 yılı sonu itibariyle kurulu gücü 402 MW olan 34 adet güneş enerjisi santraline önlisans, kurulu gücü 12,9 MW olan 2 adet güneş enerjisi santraline lisans verilmiştir. Lisanssız elektrik üretim santrallerinin kurulmasıyla birlikte 2016 yılı sonu itibarıyla güneş enerjili santral sayısı 1.043 olarak görülürken bu santrallerin kurulu gücü ise 819,6 MW olup 2 adet lisanslı güneş enerjisi santrali ile birlikte toplam kurulu gücümüz 832,5 MW’a ulaşmıştır.

Kaynak: T.C. ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB),

http://www.enerji.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Gunes

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir