Güneş enerjili sulama sistemleri kurulmasını da kapsayan tarım hibeleri için başvurular 14 Mayıs itibarı ile başladı ve 60 gün sürecek. 14.05.2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğe göre,tarımsal kalkınma hibeleri için başvurular 60 gün sürecek ve 14.07.2014 tarihi mesai bitiminde sona erecek. Tebliğ güneş panelleri vasıtasıyla güneş enerjisini, hava soğutma, hava ısıtma, aydınlanma, hayvan yetiştiriciliğinde kullanılan süt sağım makineleri ve ayran makinesi vb. makinelerin enerji ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekle dönüştürmekte kullanılan sistemler için hazırlandı.

Learn more