güneş enerjisi fiyatları;
Güneş enerjisi fiyatları halen daha ülkemiz alım gücünün üzerindedir. Bu konuda teşvik için çalışmalar devam etmekle birlikte akademik çevrenin ve özel sektörün de bu konu üzerine etkin bir teşvik çıkarılması için baskılar devam etmektedir.

Learn more