güneş pili nasıl yapılır? güneş pili hücresi nasıl yapılır? İngot üretimi
Hemen hemen tüm kristal büyütme işlemleri Czochralski (Cz) metodu ile yapılmaktadır. Bu metod elektronik kalitesindeki polikristal silikonun bir kuvarz ocağında argon ortamında 1200oC ye ısıtılmasıyla başlar. Bu işlem için radyofrekanslı (RF) ya da rezistanslı ısıtma yöntemlerinden biri kullanılır. Bir adet başlangıç ya da temel silikon kristali bir kütüğün uc kısmı üstüne yerleştirilir ve erimiş kristal formuna daldırılır.

Learn more