Rüzgarlar enerjisinin dezavantajlarıda vardır.Rüzgarların düzenli olmaması sebebiyle, enerji üretiminde kesikli bir düzen görülür. Yani rüzgarın yeterli hızda veya esmediği dönemlerde enerji üretimi gerçekleşmez.Bu dezavantajı ortadan kaldırmak için,üretilen elektriğin dev akülerde depolanması rüzgarın esmediği dönemlerde enerji ihtiyacının karşılanabilmesi gereklidir.Ayrıca rüzgar tribünlerinin gürültülü çalışmalarıda gürültü kirliliği bakımından dezavantaj olarak görülür.Bu olumsuzluğu ortadan kaldırmak için ise santrallerin coğrafi konumunlarının seçiminde daha dikkatli davranılmalıdır.

Learn more