Günümüzde çok yoğun şekilde kullanılan enerji kaynaklarının tükenebilir olması ile başta gelişmekte olan ülkeler kendi varlıklarını sürdürebilmek için ve gelişmelerini devamı için kesintisiz enerji sağlayabilicekleri yollar arayışına giriştiler. Bu nedendir ki enerji ve enerji kaynakları, ülkelerin ekonomik, sosyal ve politik anlamda önemli bir gücü haline gelmiştir. İlgili enerji kaynaklarını kendi coğrafyasında barındıran ülkeler için bu bir koz haline gelmiş adeta enerji arama yarışı başlamış durumdadır. Bununla birlikte yenilemez nitelikte olan enerji kaynaklarının yoğun bir şekilde tüketilmesi neticesinde asit yağmurları ve küresel ısınma gibi birçok doğa felaketleri meydana gelmektedir.

Learn more