Bilgiler

Adı Soyadı Doç. Dr. Ramazan ŞENOL
Birimi Teknoloji Fakültesi Dekanlığı
Bölüm Mekatronik Mühendisliği Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Mekatronik Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462118094
E-Posta ramazansenol@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://www.unienerji.com
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK EĞİTİMİ 10.7.2002
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ – 18.8.2005
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ – 31.8.2009
İLGİ ALANLARI
Güneş Pilleri Güneş Kuleleri güneş bacası mikrodenetleyiciler LED sistemler- sürücü ve kontrol üniteleri Fotovoltaik Sistemleri Kontrol Sistemleri endüstriyel proses kontrol yenilenebilir sistemleri yenilenebilir kaynakları PLC programlanabilir lojik kontrolörler tesisleri
YAYINLAR
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1“Güneş İzlemeli Fotovoltaik Pillerin Mobil Ölçüm İstasyonlarına Uygulanması”, SDÜ FBE, Isparta, 2005.
 • Doktora Tezi
 • 1“Güneş Kulelerinden Elektrik Enerjisi Üretiminin Araştırılması Ve Optimizasyonu”, SDÜ FBE, Isparta, 2009.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1Tosun O., 2015, Görüntü İşleme ile Yaprak Alanı Ölçüm Sistemi Tasarımı.
 • 2Ayan, M., 2015, Bulanık Mantık Tabanlı – Uzaktan Erişimli Sera Otomasyonu
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1Bulanık Mantık Tabanlı – Uzaktan Erişimli Sera Otomasyonu
 • 2Seralar İçin LED Bitki Büyütme Ünitesi ve Sera Kontrolü, TÜBİTAK 1512
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1Proje No: 1551-D-07, 01.06.2007-26.11.2009, “Güneş Kulelerinden Elektrik Enerjisi Üretiminin Araştırılması ve Optimizasyonu” , ACAR M., Şenol R., SDÜ BAPYB Doktora projesi.
 • 2Proje No: 107E305, “Güneş Kulelerinde Elektrik Enerjisi Üretiminde Heliostatların Kontrolü ve Optimizasyonu”, TÜBİTAK EEAG 2007-2008.
 • 3Proje No:2003K121020 , 102M144, 02.09.2002-02.09.2004, “Güneş Bacası İle Elektrik Enerjisi Üretimi”, DPT.
 • 4Proje No:0880-YL-04, 21.05.2004 – 21.11.2005, “Güneş İzlemeli Fotovoltaik Pillerin Mobil Ölçüm İstasyonlarına Uygulanması”. S.D.Ü. B.A.P.Y.B.
 • 5Proje No: 2004 – 105, 06.12.2004 – 06.12.2005, “Isparta Temiz Enerji Evi Altyapı Projesi” SDÜ APYB.
 • 6Proje No: 104M003, “Güneş İzlemeli Fotovoltaik Pil Destekli Mobil Ölçüm İstasyonu Uygulanması”.Tübitak-Misag.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1Uluslararası katılımlı “Geleceğin Mühendislik Eğitiminde Endüstri ile İşbirliği Sempozyumu” 1-2 Kasım 2012
 • 2Süleyman Demirel University Bioenergy Workshop, 21-24 March 2011,Isparta – TR
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 114.Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi Yerel komite 3-4-5 Eylül 2003 Isparta
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için ulusal burs almak
 • 1Güneş Kulelerinde Elektrik Enerjisi Üretiminde Heliostatların Kontrolü ve Optimizasyonu, TÜBİTAK EEAG 2007-2008
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1“Güneş Elektrik Dönüşüm Teknolojileri”, 08 Mayıs 2012 SDÜ Yalvaç Teknik Bilimler MYO.
 • 2 Ve Sistemleri”, 10 Aralık 2010 SDÜ Yalvaç Teknik Bilimler MYO.
 • 3“OSTİM Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi” – “Enerji Verimliliği Uygulamaları ve Yeni İş Fırsatları”, SDÜ YEKARUM’un Yürüttüğü Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Çalışmaları Ve Üniversite – Sanayi İşbirliği Fırsatları, 17-18.06.2009, OSTİM, ANKARA
 • 4“Antalya Günelektrik Potansiyeli Uygulama Stratejileri Çalıştayı”, 27-28 Kasım 2008, ATSO ANTALYA.
 • 5“Antalya Günelektrik Çalıştayı”, 2007, ATSO ANTALYA.
 • Faydalı model
 • 1Bitki yetiştirme lambası,2014 09822
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1TUBİTAK-UBYT (Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı), 10.02.2012, Başvuru No:269868
 • 2TÜBİTAK-UBYT (Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı), 08.12.12, Başvuru No:287469
 • 3TUBİTAK-UBYT (Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı), 19.09.12, Başvuru No:282633
 • Kişisel web sayfası
 • 1http://www.unienerji.com
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan sempozyum kitabı editörlüğü
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences
 • 2Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1International Journal of Renewable Energy Research
 • 2International Journal of Renewable Energy Research
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1Yükseköğretim kurumu adına Türk Standartları Enstitüsü Delegesi
 • Ulusal yada yerel düzeyde yazılı veya görsel basında yayın faaliyetleri
 • 1Faal Enerji Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği
 • 2Faal Enerji Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği
 • 3Faal Enerji Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği
 • 4Faal Enerji Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği
VERDİĞİ DERSLER
Algılama Ve Veri Toplama (Seçimlik)
Bilgisayar Destekli Tasarım
Elektrik ve Elektronik Ölçmeleri
Elektronik Devreler
Fiziksel Sistemlerin Modellemesi ve Simülasyonu
Kontrol Sistemleri
Kontrol Sistemleri I
Mesleki Yazılım Uygulamaları
Modern Programlama ve KontrolTeknikleri
Programlanabilir Mantık Denetleyiciler